REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “ Happy new year”

 Art. 1. Organizatorul Concursului

 

1.1. Concursul este organizat de SC Melisiel SRL cu sediul în Corbeanca, Str Unirii nr 11 Ilfov, CUI 40080815, inregistrata la Registrul Comertului J23/5285/31.10.2018 Romania, denumit în continuare “Organizator”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării campaniei, având obligația de a anunța publicul, pe pagina https://www.facebook.com/BonLaVie.Romania/ sau http://www.bonlavie.ro/, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

 

Art. 2. Durata și locul de desfășurare ale Concursului

Concursul va avea loc începând cu data de 26.12.2018, pe pagina Facebook https://www.facebook.com/BonLaVie.Romania/  si pe Instagram @bon.la.vie.romania și se va desfășura până la 31.12.2018 ora 11:59

 

Art. 3. Participanții și condițiile de participare

 

3.1. Concursul se adresează fanilor paginii Facebook https://www.facebook.com/BonLaVie.Romania si paginii Instagram @bon.la.vie.romania persoane fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

 

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

 

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, si de Instagram completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

 

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

 

3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

  1. Sa distribuie postarea care anunta concursul pe Facebook

    b. Sa urmareasca @Bon.la.vie.romania pe @Instagram

    c. Sa dea Like la postare pe @Instagram

    d. Pentru sanse mai mari de castig, sa tag un prieten intr-un comentariu pe Instagram . Participantii pot da tag unui prieten sau mai multi si pot adauga oricate comentarii doresc.
  2. Participanții iau la cunoștință și acceptă Regulamentul Concursului
  3. Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Concursului.

 

3.3. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice formă de câștig dobândită de participant în urma prezentei campanii.

3.4. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 4. Modul de desfașurare a Concursului

4.1. Participa la Concurs, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din prezentul Regulament

4.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplinește condițiile de la art 3.1.

4.3. Căștigătorul va fi extras prin tragere la sorți pe 02.01.2019 cu ajutorul https://www.miniwebtool.com/random-name-picker/.

4.4. Validarea câștigătorilor se face de către reprezentantul Organizatorului prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 3.

La finalul Concursului va fi extras, prin tragere la sorți computerizată.

Participantul extras va fi anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook si pe Instagram  de către organizator, după data extragerii. Pentru validare, câștigătorul va comunica datele personale reprezentantului Organizatorului. Câstigătorului i se va transmite prin curier produsul câștigat la adresa comunicata ulterior de catre castigator.

4.5. In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator prin acelasi mecanism, acesta va extrage altii noi. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

 

Premiul poate fi transmis doar membrilor familiei: soț/soții ori rude de gradul întâi. Beneficiarul direct al premiului va fi anunțat de către câștigător în momentul comunicării datelor personale.

 

Art. 5. Premiul Concursului

5.1. În cadrul prezentului Concurs se va acorda urmatorul premiu:

Lampa Skitso

Valoarea comerciala a premiului este de 588 RON

 

5.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte Premii și nici nu se poate acorda contravaloarea sa în bani. În cazul refuzului sau imposibilității vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu, sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, participantul câștigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va repeta tragerea la sorți.

 

Art. 6. Acordarea Premiului prin tragere la sorți și validarea câștigătorului Concursului

6.1. Premiul va fi acordat dupa încheierea concursului, după stabilirea modalității de expediere, în termenii conveniți de comun acord între Organizator și câștigător, câștigătorul fiind anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook de către Organziator după această dată, privind câștigarea Concursului.

6.4. In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator prin acelasi mecanism, acesta va extrage altii noi. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

.

6.5. Acordarea Premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca numele câștigătorului să fie publicat pe pagina Istagram si Facebook https://www.facebook.com/BonLaVie.Romania/

6.6. Participanții care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câștigător, nu au dreptul de a solicita, prin nici un mijloc, atribuirea Premiului.

6.7. Reclamațiile referitoare la premiile câștigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

6.8. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

 

Art. 7. Regulamentul Concursului

 

7.1. Regulamentul Concursului este disponibil oricărui solicitant pe pagina https://bonlavie.ro/pages/regulamentul-oficial-al-concursului-happy-new-year

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a Concursului în orice moment de desfășurare a acesteia și/sau schimbarea regulilor de participare și/sau a premiului acordat. Astfel de modificari vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

 

Art. 8. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instanțelor competente.