PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC. MELISIEL SRL ( “www.bonlavie.ro") este in procedura de inregistrare in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

SC. MELISIEL SRL poate colecta date cu caracter personal si caracter special, pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Clientului, in urmatoarele scopuri:

•validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta (SC. MELISIEL SRL conditioneaza de confirmare telefonica expedierea primei comenzi pentru un Cont nou, pentru conformitatea datelor);

•ulterior validarii comenzii, pentru transmiterea de informatii privind produsele, perioadele de livrare, anulari sau a probleme de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;

•pentru a facilita accesul acestuia la serviciu;

•trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic (e-mail) si/sau telefonic (apel telefonic, SMS);

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client si-a exprimat consimtamantul ca SC. MELISIEL SRL sa colecteze si sa administreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. De asemenea, prin crearea Contului fiecare Membru sau Client si-a dat acordul ca SC. MELISIEL SRL sa transmita datele sale cu caracter personal catre partenerii contractuali ai SC. MELISIEL SRL, in vederea prelucrarii respectivelor date. SC. MELISIEL SRL in vederea prelucrarii datelor sunt persoane imputernicite conform Legii nr. 677/2001 si notificate la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Clientii Magazinului www.bonlavie.ro transmit anumite date personale utilizate pentru a asigura desfasurarea in conditii optime si in siguranta  a activitatii comerciale.Protejarea datelor cu caracter personal ale clientilor Magazinului www.bonlavie.ro si pastrarea acestora in siguranta este una din preocuparile importante ale SC. MELISIEL SRL.
Politica de confidentialitate descrisa in prezenul document este adresata tutuor utilizatorilor site-ului www.bonlavie.ro astfel incat acestia sa fie informati si sa poata decide in cunostinta de cauza asupra modului in care datele lor personale care sunt colectate prin intermediul acestuia. Prin date personale se inteleg atat datele cu caracter nepersonal cat si datele cu caracter personal (informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata fizice, fiziologice, psihice,economice, culturale sau sociale).

Prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;


Colectarea informatiilor

Informatiile sunt colectate in principal in scopul derularii activitatii comerciale desfasurata de SC. MELISIEL SRL prin intermediul Magazinuluiwww.bonlavie.ro in conditii de deplina siguranta, pentru prelucrarea lor in vederea imbunatatirii serviciilor oferite clientilor nostri. 
Sursele principale de informatii sunt:

1. Formularele completate de catre utilizatorii in vederea inregistrarii pe site/ efectuarii unei comenzi,
2. Alte documente pe care utilizatorii sau potentialii utilizatori ni le pun la dispozitie la cererea noastra sau prin intermediul societatilor financiar-bancare cu ajutorul carora se deruleaza tranzactiile banesti.

 

SC. MELISIEL SRL poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri) furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre SC. MELISIEL SRL pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai, sau cu scop statistic; exceptie face cazul in care sunt incalcate prevederi ale documentului, in eventualitatea cazului in care rezultatul actiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natura de partea SC. MELISIEL SRL si/sau al eventualilor terti cu care SC. MELISIEL SRL are contracte de parteneriat in acel moment.

Stocarea informatiilor

Informatiile colectate in derularea activitatii comerciale si  in relatiile cu tertii sunt arhivate si stocate in conditii de siguranta. SC. MELISIEL SRL alaturi  de partenerii care asigura gazduirea site-ului iau masuri speciale pentru protejarea datelor referitoare la utilizatori, impotriva accesului neautorizat, a prelucrarii, dezvaluirii catre terti, alterarii sau distrugerii. In aceste masuri, dar fara a se limita la, intra: criptarea informatiilor, parolarea lor si restrictionarea accesului numai pe baza de parola si numai pentru acele persoane care trebuie sa aiba acces pentru a-si indeplini obligatiile curente de serviciu, securizarea si controlul accesului la mediile de stocare, etc. Aceste masuri sunt actualizate ori de cate ori este necesar.


Dezvaluirea informatiilor

SC. MELISIEL SRL nu va dezvalui date personale catre terti daca utilizatorul a optat pentru a nu fi dezvaluite fie la momentul creerii contului, fie ulterior, in scris, printr-o cerere scrisa, datata si semnata trimisa prin posta sau prin posta electronica la adresele indicate la Date de contact. In situatii legate de verificarea autenticitatii unei plati online sau pentru prevenirea sau identificarea fraudelor, precum si in situatiile prevazute de legislatia in vigoare aceste date personale vor fi dezvaluite sub conditia folosirii lor numai pentru scopurile mai sus mentionate.
In plus fata de cele mentionate mai sus, in functie de optiunea dumneavoastra exprimata in momentul inregistrarii pe site sau ulterior, SC. MELISIEL SRL poate dezvalui aceste date catre terti. Datele dezvaluite pot fi: date de identificare ale dumneavoastra si/sau date referitoare la tranzactiile efectuate prin intermediul site-ului www.bonlavie.ro.

In compania SC. MELISIEL SRL este numita o persoana responsabila cu protectia datelor, persoana care poate fi contactata la adresa de email office@bonlavie.ro

Utilizarea datelor

Datele vor fi utilizate de catre SC. MELISIEL SRL in scopul derularii, dezvoltarii si promovarii serviciilor sau produselor existente sau a unor servicii sau produse noi şi pot fi comunicate/dezvaluite si partenerilor noştri: companii in numele cărora sau în colaborare cu care se fac încasări, comercializări de produse, alte servicii; parteneri prin intermediul sau împreună cu care se ofera serviciile/produsele respective.

Tertii catre care se pot dezvalui date

In afara de prelucrarea datelor de catre SC. MELISIEL SRL aceasta poate dezvalui datele personale catre terti cum ar fi: organizatii guvernamentale; companii in numele carora sau in colaborare cu care se fac incasari, comercializari de produse, alte servicii; parteneri prin intermediul sau impreuna cu care se ofera serviciile/produsele respective; parteneri in colaborare cu care operatorul ofera noi servicii/produse., etc.

Refuzul de a accepta ca datele personale sa fie dezvaluite sau prelucrate

Clientii nostri pot refuza ca datele lor personale sa fie dezvaluite sau prelucrate fie la momentul completarii colectarii datelor fie ulterior printr-o cerere scrisa datata si semnata sau folosind Nota de informare privind protectia datelor personale,catre SC. MELISIEL SRL trimisa la adresa: Str.Fermei nr.2B,Corbeanca,jud.Ilfov . Acest refuz afecteaza modul in care este furnizat serviciul dar nu afecteaza in niciun fel costul serviciului si nu atrage nici un fel de efect secundar.

Dreptul de a fi informat daca datele au fost sau nu prelucrate si dreptul de a solicita incetarea prelucrarii datelor personale

La cererea scrisa, datata si semnata a persoanei, SC. MELISIEL SRL va raspunde, in termen de 15 zile, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, la o adresa postala din Romania sau la o adresa de e-mail indicata de persoana in cerere, daca prelucreaza sau nu date care o privesc. 
SC. MELISIEL SRL va oferi persoanei care solicita: 
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele; 
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor; 
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva; 
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate; 
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Incetarea prelucrarii datelor personale

SC. MELISIEL SRL si/sau partenerii sai vor inceta in mod gratuit si automat utilizarea datelor referitoare la persoana respectiva la cererea scrisa, datata si semnata, trimisa catre SC. MELISIEL SRL la adresa inscrisa in Datele de contact.

Rectificarea si actualizarea datelor

SC. MELISIEL SRL va depune eforturi pentru actualizarea permanenta a datelor si rectificarea celor gresite. La cererea scrisa, datata si semnata a persoanei, SC. MELISIEL SRL va efectua, in mod gratuit, dupa caz:

a)dupa caz,rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legilor in vigoare, in special a datelor incomplete sau inexacte; 
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legilor in vigoare; 
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Cererea scrisa, datata si semnata, va fi trimisa catre SC. MELISIEL SRL la adresa inscrisa in Datele de contact.

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va inainta SC. MELISIEL SRL o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

SC. MELISIEL SRL va comunica persoanei vizate masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alineatului anterior. In situatia in care considerati necesare clarificari suplimentare va rugam nu ezitati sa ne  contactati la numarul de telefon mentionat pe site.

SC. MELISIEL SRL isi rezerva dreptul de a modifica prezenta Politica de confidentialitate fara o instiintare prealabila, in conformitate cu legislatia in vigoare. Va rugam sa recititi Politica de confidentialitate din timp in timp pentru a fi la curent cu cea mai recenta versiune a acesteia. 

  NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (se precizează şi acest act normativ, după caz) , SC. MELISIEL SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: livrarea la domiciliul clientului a produselor achizitionate din magazinul on –line www.bonlavie. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele,dar acestea sunt necesare livrarii la domiciliul clientului a produselor achizitionate din magazinul on –line www.bonlavie.ro Refuzul dvs. determină imposibilitatea livrarii la domiciliul clientului a produselor achizitionate din magazinul on –line www.bonlavie.ro 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: SC. MELISIEL SRL

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC. MELISIEL SRL ?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC. MELISIEL SRL. (se precizează serviciul, organismul sau persoana responsabilă). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).